Küresel İklim Kriziyle Nasıl Mücadele Edeceğiz?

Küresel İklim Kriziyle Nasıl Mücadele Edeceğiz?

17.02.2023

Karbon ayak izi, bir kişinin yaşam tarzını ve faaliyetlerini doğrudan ve dolaylı olarak desteklemek için üretilen tüm sera gazı (GHG) miktarına karşılık gelir . Karbon ayak izleri genellikle bir yıl boyunca eşdeğer ton CO2 olarak ölçülür ve diğerleri arasında bir birey, bir kuruluş, bir ürün veya bir olayla ilişkilendirilebilir.

Toplamı karbon ayak izini oluşturan sera gazları, fosil yakıtların, gıdanın, mamul malların, malzemelerin, yolların veya ulaşımın üretimi ve tüketiminden gelebilir. Ve önemine rağmen, karbon ayak izlerini depolayan veya salan doğal süreçlerin etkisi de dahil olmak üzere katkıda bulunan süreçler arasındaki karmaşık etkileşimlere ilişkin yetersiz bilgi ve kısa veriler nedeniyle karbon ayak izlerinin tam olarak hesaplanması zordur.

 

Dünya Sağlık Örgütü Tarafından Karbon Ayak İzi Resmi Tanımı

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre karbon ayak izi , faaliyetlerinizin fosil yakıtların yakılması yoluyla üretilen karbondioksit (CO2) miktarı üzerindeki etkisinin bir ölçüsüdür ve üretilen CO2 emisyonlarının ton cinsinden ağırlığı olarak ifade edilir.

 

Karbon Ayak İzi Nedir? 

Bir karbon ayak izi, karbon emisyonu ifadelerinin tanımına bakarak başlayalım. Bu, çevre ve iklim değişikliği hakkında konuşurken sıklıkla kullanılan bir ifadedir, ancak her zaman anlaşılmayan bir ifadedir. İklim değişikliği hakkında kullanılan tabirler ve terimler arasında yer edinen karbon emisyonu aslında yanlış bir kullanımdır. Bu terimi kullanırken kastedilen karbon ayak izi ya da sera gazı emisyonudur.

 • Karbon ayak izi 

Bir bireyin, kuruluşun veya ulusun eylemlerinin bir sonucu olarak atmosfere salınan toplam sera gazı miktarının ölçüsü. Genellikle ton CO 2 e (karbon dioksit eşdeğeri) olarak ölçülür . 

 • Sera Gazları (GHG)

Atmosferde bulunan ve ısının dışarı çıkmasını engelleyen her türlü gaz. Karbon ayak iziniz ve iklim değişikliği ile ilgili olarak, başlıca bahsedilmesi gerekenler karbondioksit, nitröz oksit ve metandır. 

 • Sera Etkisi

 Dünya atmosferindeki sera gazlarının güneşten gelen ısıyı hapsetme süreci. Bu, gezegeni yaşanabilir kılan doğal bir olgu olmasına rağmen, sera gazı emisyonlarımız Dünya'nın doğal olmayan bir oranda ısınmasına neden oluyor. 

 • İklim Değişikliği

Küresel veya bölgesel olarak sıcaklık ve hava durumu modellerinde uzun vadeli bir değişiklik modeli. Bu değişiklikler doğal olarak meydana gelse de, insan kaynaklı iklim değişikliği bunların hızını hızla artırıyor. 

 • Küresel Isınma

Atmosferde sera gazlarının birikmesi sonucu Dünya'nın ortalama yüzey sıcaklığındaki hızlı artış. İklim değişikliğinin sadece bir unsuru. 

 • Fosil Yakıtlar

Yandığında karbondioksit ve diğer sera gazlarını üreten doğal kaynaklar. Kömür, petrol ve doğal gaz bunlara örnektir. 

Göreceğimiz gibi, bu terimlerin hepsi karbon ayak izi terimiyle yakından bağlantılıdır. Dahası, bireyler, kuruluşlar ve uluslar bu faktörlerin çoğunun sorumluluğunu üstlenmek için üzerlerine düşeni yapabilirler.

 

Karbon Ayak İzi Nasıl Hesaplanır? 

Çevre tahribatının asgari düzeye indirgenebilmesi için karbon salınım miktarının belirli seviyenin altında tutulması gerekir. Bu koşulu sağlamanın öncelikli yolu ise karbon ayak izini hesaplamaktan geçer. 

Karbon ayak izini hesaplarken farklı metodolojiler bulunsa da temel mantık yakıt tüketiminiz ile emisyon faktörünün birbiri ile çarpılmasıdır. Ancak bu hesaplama pratikte biraz daha detaylanmaktadır.

Yakıt tüketimi denince akla ilk gelen araçların yakıtları olsa da günlük yaşantınızda yaptığınız alışverişler, gıda ve giyecek tüketimleriniz, seyahatlerinizin sıklığı ve yöntemi gibi yakıt tüketimine etki eden pek çok unsur bulunmaktadır.

 • Fiziksel oranlar

Fiziksel bir emisyon faktörü durumunda, tüketilen birim başına salınan CO2 miktarı belirtilebilir. Bu, diğerleri arasında nakliye veya tarımsal üretim için geçerlidir. Örneğin, dolu bir depo benzin (50 litre) tüketmek, 114 kg CO2 salımına eşdeğerdir.

 • Parasal oranlar

Parasal emisyon faktörü, bir ürün veya hizmet tarafından üretilen CO2 içeriğinin fiyatından tahmin edilmesini sağlar. kg CO2e / K € hariç olarak ifade edilir. vergi ve fiziksel faktörler kullanılarak hesaplanamayan faaliyetler ve ürünler için geçerlidir. Bu, örneğin bir bilgisayar veya elektronik ürün için geçerlidir.

 • Çevrimiçi araçlar

Bu hesaplama yöntemleri, özellikle parasal faktörler söz konusu olduğunda, hala karmaşıktır. Çeşitli kuruluşlar, sera gazı emisyonlarımızı değerlendirmemize yardımcı olacak çevrimiçi araçlar geliştirmiştir. 

Daha kapsamlı ve endüstriyel tesislere yönelik hesaplamalar ise genelde bu alana yoğunlaşmış şirketler tarafından özel olarak gerçekleştirilir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle emisyon kaynakları ve tesisin etki alanı belirlenir. Sonraki aşamada, bu kaynaklardan etki alanına ne kadar salınım yapıldığı ölçümlenir. Sürecin sonunda ise bir rapor oluşturularak tesisin karbon ayak izini nasıl azaltabileceğine yönelik öneriler paylaşılır. Bu rapor, aynı zamanda sonraki yıllar için referans niteliği taşır.

 

Kişisel Olarak Karbon Ayak İzi Nasıl Azaltılabilir?

Daha düşük bir karbon ayak izi elde etmek, önemli yaşam tarzı değişiklikleri gerektirebilir. Bu karbon azaltıcı ipuçlarından birkaçını benimsemek bile sizi daha sürdürülebilir bir yaşama dâhil edebilir.

 • Evinizi Daha Enerji Verimli Hale Getirin.

Evinizin uygun şekilde yalıtıldığından ve soğutulmuş ve ısıtılmış havanın kaçmasını önlemek için kapı ve pencerelerin hava sıyırıcısı ile kapatıldığından emin olun. Son olarak, günlük yaşamınızda enerji kullanımını azaltın: Enerji verimliliği standartlarına uygun cihazlar satın alın, sıcaklıkları düzenlemek için termostatınızı kullanın ve klimanızı seyrek olarak kullanmaya çalışın, kullanmadığınız zamanlarda tüm ışıkları ve cihazları kapatın ve eski lambaları daha az enerji tüketen LED ampullerle değiştirin.

 • Plastik Kullanımını Azaltın.

Plastiğin parçalanması neredeyse imkânsızdır. Ek olarak, çoğu plastik etkili bir şekilde geri dönüştürülemez (üzerlerinde geri dönüşüm sembolü olanlar bile), bu da plastik atıkların çoğunun çöplüklere veya okyanusa karıştığı anlamına gelir. Bununla mücadele etmeye yardımcı olmak için, yeniden kullanılabilir ürünleri el altında bulundurarak alışveriş çantaları veya su şişeleri gibi tek kullanımlık plastik kullanımınızı kolayca azaltabilirsiniz.

 • Daha Fazla Geri Dönüştürün

Atıklarınızı geri dönüştürmek için taahhütte bulunun ve yerel geri dönüşüm tesislerinizden yararlanın. Belediyeniz geri dönüşüm toplama hizmeti sunmuyorsa, en yakın tesisin veya teslim noktasının nerede olduğunu öğrenin. Evinizdeki plastik, kağıt, metal ve cam atıklarınızı ayırmaya çalışın. Geri dönüştürülemeyen atık öğeleri yeniden kullanmanın veya ileri dönüştürmenin yollarını bulun. Ayrıca, gelecekte bu geri dönüştürülemez ürünleri gerçekten tekrar satın almanız gerekip gerekmediğini kendinize sorun.

 

 • Gıda İsrafını En Aza İndirin

Gıda israfını azaltmanın birkaç yolu vardır. Bir çöp kutusuna konulan gıda atıkları genellikle bir çöplükte son bulur ve daha sonra ayrışarak bu süreçte büyük hacimlerde metan üretir. Metan bir sera gazıdır. Organik yiyecek artıklarını bir kompost kovasına koyun ve bahçenizi beslemek için kullanın. Yemeklerinizi restoranlarda ve paket servislerde bitirmeye çalışın. Yiyecekleri serin, kuru bir dolaba veya buzdolabına koyarak doğru şekilde saklayın. Yalnızca ihtiyacınız olanı satın alın; Haftalık bir yemek hazırlığı yapmak, yalnızca ihtiyacınız olan yiyecekler için alışveriş yapmanıza yardımcı olacaktır.

 

 • Çevre Dostu Ürünler Kullanın

Mağazaya her gittiğinizde, erken değiştirmekten kaçınmak için uzun ömürlü ürünler satın alın, yeniden kullanılabilir alışveriş poşetleri kullanın, fazladan ambalajlamayı geri çevirin. Çevre dostu temizlik ürünlerini kullanmaya başlayın. Su sistemleri, nehirler ve okyanus için daha iyi oldukları için düşük fosfatlı ürünleri tercih edin. Fosfatlar alglerin büyümesini uyarır ve sudaki balıklar ve diğer su bazlı organizmalar için zararlı olan oksijen seviyelerini azaltır.

Bir Şirket Karbon Ayak İzini Nasıl Azaltabilir?

Bir şirketin tedarik zincirinin karbon ayak izini azaltmasının nakliye ve taşımayı nasıl yönettiğinizden paketlemede hangi malzemeleri kullandığınıza kadar değişen çeşitli yolları vardır. Dikkate alınması gereken bazı faktörler şunları içerir:

 • Şirketinizin Karbon Ayak İzini Ölçün

İlk adım, şirketinizin karbon ayak izini ölçmektir. Bu veriler, mevcut faaliyetlere ve şu anda karbon ayak izinizin ne kadar büyük olduğuna dair bir temel sağlar. Bu bilgiler daha sonra sera gazı emisyonlarını azaltmanın yollarını bulmak için kullanılabilir ve işletmenizin zaman içinde daha sürdürülebilir olmasını sağlar.

 • Yenilenebilir Kaynaklardan Enerji Üretin

Yenilenebilir teknolojilerin düşen fiyatları, her zamankinden daha fazla insan için yerel yeşil enerji üretimini mümkün kılıyor. Güneş enerjisi, enerji depolama ve pil yönetim sistemleri, yenilenebilir enerjiye yaptığınız yatırımın geri ödeme süresini önemli ölçüde azaltabilir. Bu çözümler aynı zamanda çevre dostu üretiminde temelini oluşturur. Sadece emisyonları değil elektrik faturalarınızı ve maliyetlerinizi düşürmek için pozitif etkiye sahip olursunuz.

 • Doğru Alan Kullanımı

Ürününüzü dağıtım merkezlerine gönderirken iki faktörü göz önünde bulundurmalısınız: ambalajınızda ne kadar fazla alan var ve küp kullanımı . 

Forbes tarafından yapılan araştırma, Asya'dan okyanusları aşan nakliye konteynırlarının %24'ünün boş olduğunu ortaya koyuyor. Bu, her yıl yaklaşık 61 milyon TEU konteynerin gereksiz yere sevk edildiği, on milyarlarca dolara mal olduğu ve atmosfere yaklaşık 122 milyon ton karbondioksit saldığı anlamına geliyor. Taşıdığınız hava miktarını azaltmak için ambalajınızın küp kullanımını kontrol ettiğinizden emin olun. Küp kullanımını düşünürken kendinize şu soruyu sorun: "Ambalaj, gönderdiğimiz ürüne gerçekten uygun mu?"

 • Malzemeleri Değerlendirin

Oluklu ambalaj plastikten daha sürdürülebilir olsa da tüm oluklu ambalajlar aynı değildir. Maliyetleri düşürmenin kolay bir yolu gibi görünse de ortalamanın altında oluklu mukavva kullanmak, paketlerin taşıma sırasında hasar görmesine ve tedarik zinciriniz boyunca daha birçok soruna yol açabilir. Bu daha sonra yeniden paketleme gerektirir, daha fazla malzeme gerektirir ve en başından beri uygun malzemeleri kullanmış olmanıza göre daha büyük bir karbon ayak izi yaratır. Mevcut malzemeler ve bunların tedarik zinciriniz boyunca ortamlarda nasıl performans gösterdiği hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Malzeme uzmanlığı, malzeme kullanımının azaltılması ve maliyet tasarrufu sağlayan diğer paketleme verimlilikleri hakkında bilgi verebilir.

 • Azaltın, Yeniden Kullanın ve Geri Dönüştürün

Üç R'yi (reduce, reuse, & recycle) kullanmak, işletmenizin daha çevre dostu olabilmesinin başka bir yoludur. Üç R'yi işinizin her bir bölümüne nasıl uygulayacağınız konusunda yaratıcı bir şekilde düşünmek çok önemlidir. Ofis malzemeleri, süreçler, paketleme ve daha fazlası dahil olmak üzere işinizin tüm alanlarına uygulanabilirler. 

Örneğin, çalışanlarınız gazozu alüminyum kutulardan mı içiyor? O zaman neden bir alüminyum kutu geri dönüşüm kutusu yapmayı düşünmüyorsunuz? Konteyneri düzenli aralıklarla gelip boşaltmak için yerel bir alüminyum geri dönüşüm şirketi ile anlaşma yapabilirsiniz. Bu şekilde, alüminyum kutular çöplükte bitmez. Bunun yerine, teneke kutular geri dönüştürülerek şirketinizin karbon ayak izi azaltılır. 

Peki ya eski belgeleri parçalamak? Belgeleri çöpe atmak yerine neden onları parçalayıp bir kağıt geri dönüşüm şirketine götürmüyorsunuz?

Yeni ofis mobilyaları almak yerine neden kullanılmış ofis mobilyaları almayı düşünmüyorsunuz? Yeni mobilyalar yerine kullanılmış mobilyaları kullanarak şirketiniz yalnızca paradan tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda şirketinizin karbon emisyonlarının azaltılmasına da yardımcı olursunuz. 

Bunlar, şirketinizin üç R'yi uygulayabileceği yollardan sadece birkaçı. Yine, bu yöntemi kullanmak biraz yaratıcı düşünmeyi gerektirebilir. Bununla birlikte, üç R, karbon emisyonlarınızı önemli ölçüde azaltabilir.

 • Sürdürülebilir Tedarikçiler Seçin

Şirketinizin karbon ayak izini düşürmenin bir başka yolu da yalnızca sürdürülebilir tedarikçiler kullanmaktır. Mevcut tedarikçilerinizin çevre dostu yöntemler kullanmıyor olabileceğini göz önünde bulundurun. Bir müşteri olarak onların operasyonlarına dahil olmasanız da, onların hizmetlerini veya ürünlerini satın almak kendi karbon ayak izinizi artırmanıza yardımcı olur. Böylece daha çevreci tedarikçilere geçmek kendi şirketinizin karbon emisyonlarını azaltabilir. 

ISO 14001 sertifikasına sahip tedarikçileri arayın. Bu sertifika, şirketin Kalite Yönetim Sistemleri için yeşil yöntemler kullandığının ve tedarikçinin atık azaltmayı azaltmak ve kaynak verimliliğini artırmak için aktif olarak çalıştığının kanıtıdır.

 • Çevrimiçi Toplantıları ve Etkinlikleri Kullanın

Günümüzde birçok şirket, bazı çalışanlarının ofiste, bazılarının ise uzaktan çalıştığı hibrit bir çalışma modeli kullanıyor. Ayrıca hibrit çalışma modeli birçok işletmenin online toplantı ve etkinliklere geçmesine neden oldu. 

Çevrimiçi toplantılar ve etkinlikler daha çevre dostudur. Bir kere, hiç kimse toplantı/etkinlik için uzun mesafeler kat etmek zorunda değil. Seyahatin toplam küresel emisyonların yaklaşık 1/ 5'inden sorumlu olduğunu düşünün. Şirketiniz çevrimiçi etkinliklere ve toplantılara geçerek karbon ayak izini azaltabilir ve aynı zamanda seyahat maliyetlerinden tasarruf edebilir. 

 • Yeşil Ofis Ekipmanlarına Yatırım Yapın

Şirketinizin karbon ayak izini düşürmenin bir başka yolu da yeşil ofis ekipmanlarına yatırım yapmaktır. Daha yeşil ofis ekipmanı seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bazı fikirler şunlardır: 

LED aydınlatmaya geçin ve günün sonunda ışıkları kapatın. Gün boyunca doğal ışığa daha fazla güvenmeye çalışın. 

Yalnızca yüksek enerji sınıfına sahip mutfak aletlerini kullanın. Tüm PC ve mobil cihazlarda enerji tasarrufu/pil tasarrufu modlarını etkinleştirin. Ofis termostatını indirin; 1°C düşürülmesi ısıtma için harcanan enerjiyi yaklaşık %13 oranında azaltabilir. 

Bu değişiklikler küçük görünebilir; ancak tüm şirket genelinde birleştirildiğinde ne kadar enerji tasarrufu yaptığınıza şaşırabilirsiniz. Sadece bu değil, aynı zamanda işletmeniz enerji maliyetlerinden de tasarruf edebilir.

 • Sürdürülebilir Web Barındırma Seçin

 

Web siteniz bile çok fazla enerji kullanıyor olabilir. Ancak sitenizin karbon emisyonunu azaltmak da mümkündür. Öncelikle, mevcut sunucularınızın harici olarak barındırılıp barındırılmadığını kontrol edin. Öyleyse, siteniz sunucuları çalışır durumda tutmak için çok fazla enerji kullanıyor olabilir. 

Web sitenizin karbon ayak izini azaltmak istiyorsanız, şu çevre dostu seçenekleri arayın: 

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan hosting firmaları. Karbon dengelemesi, Enerji verimliliğini artıran teknoloji, Enerji tasarrufu sağlayan ekipman.

 

YAŞALAR Olarak Karbon Ayak İzimizi Düşürme Taahhüdümüz

İşletmeler, ortak mirasımız olan paylaştığımız dünyamızla ilgili ortak endişelerimize dayanarak daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için büyük bir fırsata sahipler. 

Yaşamımızda her şey doğaya ve doğanın parametrelerine bağlıdır. Doğadan öğrenerek ve ilham alarak geliştirdiğimiz her çözüm, insanlığın doğayla uyumlu bir yaşam tarzı benimsemesine katkı sunmak ve yine “doğaya göre” etki, fayda, teknoloji, deneyim üretmek için vardır.

Yaşalar olarak, çevreye ve iklim sorununa karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Üretim esnasında kullandığımız yüksek teknolojiye sahip ekipmanlarla karbon salınımını takip ediyoruz ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıyoruz. 

Fabrikamızın çatısında bulunan güneş enerji sistemleri ile kendi enerjimizi üretiyoruz. GES yatırımımız sayesinde enerji ihtiyacımızın yüzde 60’ını kendimiz üretebiliyoruz. Bununla birlikte yılda 420 bin ton karbondioksit salınımının da önüne geçmiş oluyoruz. Şirket ekonomimize vereceği katkının yanı sıra GES yatırımımız ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sarf edilen çabaya da ortak olmak mutluluk vericidir.

Çevre yolculuğumuza güç veren inovasyonlar yalnızca dünyamız için iyi olmakla kalmıyor, aynı zamanda üretimimizi daha verimli hale getirmemizi sağlıyor. İklim hareketi sürdürülebilir ekonomik büyümenin damgasını vuracağı yeni bir çağın temelini oluşturabilir. Karbon ayak izimizi düşürme taahhüdümüzle, çok daha büyük bir değişim yaratacak bir hareketin öncüsü olmayı umuyoruz.

Doğayı Önemsiyoruz ve Onunla Büyüyoruz!

 

Paris Anlaşması

İlk olarak Kasım 2016'da imzalanan Paris Anlaşması, BM üye ülkelerinin küresel ısınmadaki ilerlemeleri azaltmak için üzerinde çalıştıkları küresel standarttır. 

Anlaşma iki ana hedefe odaklanmaktadır: azaltma ve uyum. Azaltma, iklim değişikliğine katkıların yavaşlatılmasıdır. Uyum, katkının zaten gerçekleştiği ve toplumun iklim değişikliğine olaydan sonra uyum sağladığı zamandır.

 

Temiz Hava Haktır

Daha yaşanabilir bir dünya inşa etmek için iklim krizini durduracak adımlara katkı sağlayıp, iklim krizine karşı mücadelede, en küçük bir umudu dahi büyük bir inançla yeşertmek isteyecek herkesi ortak geleceğimizi iyileştirmeye davet ediyoruz.

Harekete geçme sırası sizde!