Yaşalar

Illumination Text

Illumination Text

İnternet Formlarına, İnternet Sitesine İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Yönetmelikler Gereği “Yaşalar Kalıp Yedek Parça Sanayi Ticaret Ltd.Şti” veri sorumlusuna ait www.yasalar.net web sitesinde yer alan iletişim formu, e-bülten aboneliği veya diğer formları kullanırken ziyaretçilerin paylaşmış olduğu yahut sitede bulunmaları sebebi ile toplanan kişisel verilerin işleme faaliyeti hakkında bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

 

  • Web sitesinde yer alan “İletişim” kısmındaki iletişim bilgilerimizden bize ulaşmanız halinde ulaştığınız iletişim kanalı üzerinden (eposta adresi ile bununla birlikte ad soyad ile unvan, telefon numarası/gsm no;
  • e-bülten aboneliğine üye olunması halinde ise sadece mail adresiniz ve mail adresinde yer alan isim soy isim ile varsa unvan; 
  • Sitede bulunmanız sebebi ile log kayıtlarının tutulmasından sebep ise cihaz mac bilgisi, konum gibi kişisel verileriniz tarafımızca toplanmaktadır. Ad, soyad, mail adresi kişisel verilerinizi göndermiş olduğunuz mesaja cevap verebilmek, iletişim faaliyetlerini yürütmek amaçlarıyla; cihaz mac bilgisi ve konum gibi kişisel verilerinizi ise veri sorumlusunun güvenliğinin sağlanması amacıyla “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatlerinin yerine getirilmesi” hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak işlenmektedir. 

Log kayıtlarının tutulması ve internet sitesi sağlayıcı/sunucularının yurtdışında bulunması sebebiyle ise log kayıtları(işlem güvenliği kategorisi), cihaz mac bilgisi ve konum bilgisi ise yurtdışına aktarım olarak kabul edilmektedir. Bu sürece ilişkin kanunen zorunlu olması sebebiyle açık rızanız ayrıca talep edilecektir. Verdiğiniz açık rıza beyanı ilgili kişi olarak size bağlı olup istediğiniz zaman ilgili kişi başvuru formunu doldurarak geri çekebilirsiniz.  

  • Kariyer/İşbaşvuru formu ve staj başvuru formunu doldurarak ve cv ekleyerek beyan etmiş olduğunuz kişisel verileriniz yasal mevzuata uygun olarak; iş-staj başvuru ve değerlendirme süreçleri ile işe başlamış/staja kabul edilmeniz halinde iş akdinden kaynaklanan süreçlerin yürütülmesi için şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenecek olup, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve ayrıca, şirketimiz tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü parti firma destek hizmetleri kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu 11.maddeye göre “Yaşalar Kalıp Yedek Parça Sanayi Ticaret Ltd.Şti” tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin, Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Şirketimize başvurarak yukarıda açıkladığımız tüm ilgili haklarınızı kullanabilirsiniz.